Under turistsäsongen, främst på sommaren, vankas det en rad event i Myckelgensjö. Deras största turistattraktion är den så kallade Gammelgården. Här kan du läsa mer om Gammelgården och om platsen Myckelgensjö.

Om Myckelgensjö

Från början en bebyggelse, sedan en småort och idag är platsen så liten att den bara kallas för byn Myckelgensjö. Ändå bor det fortfarande ett par tusen människor här. Platsen är uppkallad efter vattnet som ligger i närheten och själva byn ligger en bit utanför Örnsköldsvik. Byn är bland annat känd för att driva skogsbruk, jordbruk och boskapsskötsel. Och trots att byn inte har så många invånare så finns det eldsjälar som bland annat driver den här hemsidan. Det har funnits en skola, men den är tyvärr nedlagd.

Under sommaren vallfärdar många turister till Myckelgensjö och sjön. Här finns både en campingplats, möjlighet att fiska och sevärdheter som Gammelgården.

Gammelgården

Gammelgården sägs vara en av Norrlands bäst bevarade bondgårdar som ligger på sin ursprungliga plats. Vissa menar till och med att den inte bara tillhör Norrlands bäst bevarade bondgårdar utan även räknas som en av landets bäst bevarade gårdar. Gammelgården kan härledas tillbaka till 1600-talet. Experterna är lite oense, några menar att den går att härleda tillbaka till 1500-talet också. Hursomhelst så har gården varit på tapeten för flera event som arrangerats i trakten sedan långt tillbaka.

Den har sin placering centralt i byn och den består av cirka tjugoåtta byggnader. Flera av husen är från 1700- och 1800-talet. Numera är gården ett byggnadsminne och vårdas av Västernorrlands museum, men den var bebodd så länge som till 1938. Husen som tillhör gården är alla byggda enligt dåtidens praxis, knuttimrade och de flesta av dem är täckta med näver och så kallad takved. Gården är dessutom typiskt uppbyggd med ett hus för i princip varje funktion som behövdes på en sådan gård, till exempel byggnader för djur och manskap. Dessutom är husen placerade för att motverka risken för brand och liknande. Det kan vara en av orsakerna till att gården stått kvar så länge som den har gjort.

Kuriosa om gården är att den förekommer som del av både filmen Barnen från Frostmofjället samt tv-serierna Träpatronerna och Nybyggarland.

Det finns förstås andra gamla gårdar. Men, på Gammelgården arrangeras det mängder av event under somrarna och den är väl värd ett besök oavsett om du är historieintresserad eller inte.

Divi