De flesta av oss har säkert drömt om en bal på slottet. Men, är det verkligen så kungliga fester har gått till tidigare i historien? Vem blev inbjuden till ett sådant event? Och hur ser kungliga event ut idag?

Renässansens kungliga fester

Under renässansen hade kungliga fester sin guldålder. En grupp i samhället hade fått nyvunnen makt och mer pengar, furstarna. Det ledde till en helt ny festkultur som kretsade kring att hylla fursten och markera dennes makt.

Den nya kulturen var mycket speciellt utformad, eftersom festerna var mer som teater än det vi idag ser som en rolig fest. Alla hade en roll och reglerna var tydliga. Dessutom innehöll festerna symboliska element som lite kan likas vid dagens riter och ceremonier. Att kunna bjuda på exklusiva maträtter tillhörde också ett måste. Maten skulle vara god, se fantastisk ut och vara så pass exklusiv att den fungerade som statussymbol.

Dagens kungahus ordnar kanske inte riktigt samma överdådiga fester längre. Och tur är väl det, eftersom exempelvis renässansens fester kostade stora mängder pengar att genomföra. Pengar som naturligtvis kom från de lägre stående i samhället. Idag är det Nobelbanketten som fortfarande ska markera en viss status.

Divi