Ett annat intressant event som också har en historisk koppling är Ramsele julmarknad, som i sin reklam annonseras som en gammaldags julmarknad likt den Kajsa Kavat och hennes mormor deltar på.

Julmarknaden som event

Återkommande event såsom julmarknader, stadsfester och liknande är på sätt och vis lättare att planera än event som bara äger rum en gång. Det beror på att det är lättare att använda underlaget från ett beprövat koncept och anpassa det efter hur resultatet blev året innan, till skillnad från när du måste utgå från en helt ny plan.

Naturligtvis finns det mallar att använda sig av för den som inte vill göra en helt egen projektplan. Däremot är det lättare att tidsmässigt planera ett återkommande event eftersom alla är medvetna om när det brukar infalla tidsmässigt. Samtidigt kan det ge upphov till konflikter om det måste ändras något år.

Att annonsera en julmarknad som Ramsele kommun har gjort här är ett smart exempel på hur de har använt sig av en allmänt känd referensram. På det sättet kan de flesta bilda sig en bra uppfattning om den här julmarknaden innan de åker dit.

Divi