När din plan över ditt kommande event är klar så måste du se till att du har en budget som går ihop. Många väljer att ha någon form av rörlig intäkt, exempelvis biljettintäkter till sitt event. Men måste man det? Och finns det andra sätt att få in pengar på? Svaren finner du nedan.

Bidrag, sponsorer och andra intäkter

Det är absolut en fördel att göra en budget och sedan hålla sig till den. I samband med det är det viktigt att komma ihåg att vissa punkter kan variera lite. Exempelvis kan kostnader kopplade till mat, dryck eller varor variera mer än kostnaden för en lokal. På samma sätt är det lättare att räkna med fasta summor som sponsring eller bidrag.

För att få sponsring till ditt event är det bra att börja med att kolla upp företag och organisationer i närheten av ditt event. De kan lättare använda ert event som ett sätt att marknadsföra sig själva på och på det sättet är de oftare mer benägna att ställa upp. Dessutom finns det ofta bidrag att söka från den kommun eller den region du vill arrangera ett event i. Fler praktiska tips hittar du via länken. Du kan också fråga andra hur de har gjort.

Divi