Idag har begreppet event blivit lite av ett samlingsnamn på en rad olika former av evenemang och produktioner av olika slag. I följande text kan du läsa mer om var ordet kommer ifrån från början, vad ett event verkligen är och hur begreppet kan komma att utvecklas i framtiden.

Om ordet event

Event som ord kommer från början från engelskans vedertagna begrepp event och översattes aldrig till svenska utan lånades in rakt av. Det som främst skiljer det engelska och svenska ordet event åt är att det i plural på engelska blir “events” medan ordet i plural på svenska är samma som ordet i singular, nämligen “event”.

Den engelska varianten på ordet är en förkortning av det franska ordet “évenément”. Ordet innebär en särskild händelse. Ett ord som mycket väl kan liknas vid vårt ord “evenemang”, det ordet har förövrigt också franska rötter. Ordet används ofta i marknadsföringssammanhang och/eller för att beskriva en händelse. Det kan exempelvis handla om ett mingel eller en konsert. Idag används ordet brett och det kan innebära nästan vilken typ av händelse som helst oavsett om det handlar om en intern händelse som bara berör en liten grupp människor eller om det handlar om något stort sportsammanhang.

Event och evenemang används ofta som begrepp om samma saker. Det som främst skiljer begreppen åt är att event också kan syfta på marknadsföring. Med eventmarknadsföring menas marknadsföring som kopplas till ett specifik event. Om du vill göra en mer omfattande djupdykning inom ämnet hittar du mer information via länken.

Att marknadsföra ett event handlar främst om att kommunicera när, var och hur eventet äger rum så att rätt personer är på plats och har nåtts av informationen.

Annan kuriosa

Numera kan du lösa all planering och utvärdering av ditt event via appar. Dessutom kan du genomföra digitala event som helt eller delvis äger rum via internet. Det sistnämnda är fortfarande ganska ovanligt, men experterna menar att det blir allt vanligare att människor arrangerar digitala event. Det kan handla om allt ifrån distanskurser som kretsar kring något särskilt till att en grupp inom ett visst online-spel arrangerar ett internt event.

I framtiden kanske det blir möjligt att uppleva och delta i fler digitala event med tanke på alla nya plattformar och möjligheter som finns. Att använda sig av appar vid föreläsningar blir också allt vanligare. Det handlar främst om att ge åskådarna möjlighet att påverka föreläsaren på olika sätt, ställa frågor, uttrycka en åsikt, delta i en omröstning eller liknande.

Genom att låta deltagarna på eventet lämna åsikter och synpunkter redan under eller i samband med eventet så hinner de inte glömma vad de varit med om lika lätt. Det är dessutom bra att analysera det eventuella material som kommer in, det kan vara extremt värdefullt inför nästa event.

Divi